Het project

Het doel van het ‘Cocoa Farmer Agroforestry Project’ is om een mix van verschillende soorten bomen te planten, die samen een duurzaam ecosysteem creëren voor de teelt van cacao.

Ze zijn ook een extra bron van inkomsten voor de lokale bevolking.

citrus x paradisi

Altijd groene boom met een dichte, afgeronde kroon.

garcinia kola

Altijd groene, bloeiende boom gebruikt in de traditionele geneeskunde.

leucaena leucocephala

Altijd groene boom met een open, ronde kroon.

Met een klein gebaar neem je deel aan een grote actie: draag een boom aan iemand op en lever hiermee een concrete bijdrage aan de groei van ons bos en het verminderen van de CO2-uitstoot.

0

aangeplante bomen

0

ton CO2 minder dankzij onze bomen